DOTACE FINANCOVÁNÍ

  • • Vyhledáme vhodný dotační titul přímo pro váš realizační záměr
  • • Zajistíme administraci zpracování a podání žádosti o dotaci
  • • Zajistíme zpracování případných průběžných hlášení při realizaci
  • • Zpracujeme závěrečné vyhodnocení akce včetně závěrečných zpráv
  • • Zajistíme nutné PR akce v rámci dotačních podmínek
  • • Informační a poradenský servis zajišťujeme v průběhu celé akce i při udržitelnosti projektu
  • • Zajistíme jednání s vyhlašovatelem dotačních titulů případně dalšími dotčenými orgány veřejné správy
  • • Absolutní diskrétnost a profesionalita je samozřejmostí

KONTAKTUJTE NÁS